Reglement Camping Kuikhorne

 • In uw caravan mogen geen andere personen overnachten, dan degene die bij de beheerder staan ingeschreven (u mag uw caravan niet verhuren.

 • Laat u Familie in uw caravan logeren dan vallen deze personen onder het campings overnachtingstarief €2,50 per persoon per nacht. De eigenaar van de caravan is aansprakelijk voor deze personen; hij/zij dient er voor zorg te dragen, dat het verschuldigde camping overnachtingstarief betaald wordt.

 • Tent plaatsen op de grasstroken buiten uw gehuurde plaats mag niet zonder toestemming. En hiervoor geldt een kampeertarief van € 10,- per tent per nacht.

 • Vaste plaats voor uw caravan huurt u van 1 januari t/m 31 december wilt u uw jaarplaats opzeggen dient u dit 3 maanden voor de nieuwe huurperiode op te zeggen anders word uw jaarplaats stilzwijgend verlengd.

 • Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.

 • Stroomstoringen van u gehuurde vaste plaats word € 5,- in rekening gebracht.

 

 • Tussen 23:00 uur en 9:00 uur geldt er de nachtrust. U dient zich dan zodanig te gedragen dat de overige camping gasten geen last van u hebben.

 

 • U kampeert op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen, ongevallen, achten wij ons niet aansprakelijk. Het spreekt voor zich, dat waneer u schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden

 

 • Houd de camping en de toiletgebouwen schoon en netjes! uw medegasten zullen dit op prijs stellen. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen de toiletgebouw alleen onder toezicht van een persoon ouder dan 12 jaar betreden.

 

 

 • Het water is alleen voor huishoudelijke doeleinden. Dus geen tuintjes besproeien of kinderzwembadjes vullen of andere water verspillende activiteiten.

 

 • Tuinhaarden en vuurkorven zijn alleen toegestaan mits u ongeverfd hout verbrand ook dient u dat u u mede kampeerders geen overlast en gevaar bezorgt.

 

 • Openhaarden in stacaravans/chalets zijn niet toegestaan i.v.m. kampeerwetgeving.

 

 • Ons terrein is uw recreatie erf, daarin past geen gemotoriseerd verkeer!. Moet u toch met de auto op het terrein zijn dan dient de aangegeven snelheid in acht te worden genomen (5 km.p/u)

 • Het laden en lossen van uw auto dient u auto te parkeren op droge grasstroken voor de caravans. Plaats uw auto direct na het laden en lossen weer op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. (dus niet op de grasstroken voor of bij de caravan of op lege jaarplaatsen)

 • U dient stapvoets te rijden er mogen geen andere auto’s op het terrein toelaten met uw slagboomsleutel ook niet uw eigen 2e auto!! Tevens word voor elke 2eauto ieder jaar een bedrag gerekend van € 50,- dit om de vele auto’s te beperken op ons terrein. Indien u zich niet aan de regel  houd zijn wij genoodzaakt uw slagboompas te blokkeren

 

 • Met een brom/snorfiets mag men alleen stapvoets over de camping rijden.

 

 • Tussen 23:00 en 8:00 uur mogen er geen motorvoertuigen op de camping rijden. Om 23:00 uur gaat de slagboom die toegang tot de camping geeft dicht!!

 

 • Zonder toestemming van de camping beheerder is het niet toegestaan om schuttingen, serre,s, afdaken, schuurtjes of andere bouwwerken te bouwen of te plaatsen.

 

 • Iedere kampeerder dient zelf zijn gehuurde plaats en caravan schoon en behoorlijk te onderhouden.

 

 • Voor het aanbrengen van voorzieningen in de grond moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de camping beheerder.

 

 • Bij aanschaf of plaatsen van een caravan moet rekening worden gehouden met de leeftijd en kwaliteit

 

 • De overdracht van uw vaste plaats is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.

 

 • Bij overdracht van uw stacaravan dient u vroegtijdig een afspraak te maken met de beheerder.

 

 • verkoop van uw caravan inclusief plaats is niet anders toegestaan dan na overleg met de camping beheerder. Caravans ouder dan 25 jaar worden niet op de plaats verkocht (alleen na goedkeuring van de camping beheerder).  Is de caravan jonger dan 25 jaar hiervoor geld ook een goedkeuring van de beheerder. Er mogen geen bordjes met te koop in of aan de caravan worden aangebracht.

 

 • Bij verkoop van uw stacaravan kunnen wij voor uw bemiddelen wij zullen uw  caravan te koop zetten en met eventuele kopers in overleg met u de overdracht afhandelen. De kosten die hier aan verbonden zijn € 500,-.

 

 • U Jaarplaats loopt van 1 Januari t/m 31 December opzegging van u Jaarplaats dient u voor 1 Oktober  van het nieuwe seizoen schriftelijk op te zeggen

 • Als u een schuurtje wilt plaatsen naast uw caravan dient u dit eerst te bespreken met de camping beheerder. Want hiervoor gelden de volgende regels: het moet een houten schuurtje zijn en een afmeting hebben van max. 3,20 x 2 mtr., met de deur in het midden en twee ramen aan weerzijde van de deur (de levering geschied via de beheerder)

 

 • Honden moeten aan de lijn worden gehouden en hun behoefte buiten de camping doen! Dus niet op de grasstroken of achter op de camping/weiland! Ook dient u een schepje met zakje bij u te hebben om een plotselinge boodschap van uw hond netjes op te kunnen ruimen en dit te deponeren in de container ( dus niet in het water of bosjes gooien !!) En het is ten strengste verboden om uw hond te laten zwemmen in de zwemvijver!!! Ook is het niet toegestaan u hond los te laten rennen over het kampeerterrein dus ook niet achter op de camping!!!

 

Verplicht voor hondenbezitters:

 • Honden aan de lijn houden

 • Met een schepje en opruimzakje over de camping lopen.

 

Wat is niet toegestaan:

 • Uw hond uitlaten op de camping.

 • Uw hond los over de camping te laten lopen.

 • Uw hond dient een ander geen overlast te bezorgen.

 • Uw hond in de vijver te laten zwemmen.

 • Uw kinderen met de hond over de camping te laten zwalken.

 

 • Waar laat u uw hond uit:

 • Dit langs de berm of langs het fietspad tegen over de camping.

 

AFVAL!!!

 

In de container mag alleen huishoudelijk restafval dus geen grof vuil!!.

 • Onder restafval verstaan we de volgende producten: luiers etensresten en alle niet verteerbare verpakkingen, smerige papieren verpakkingen, plastic enz. Huisvuil kunt u in de aangegeven Grijze container deponeren!!! bij de ingang van de camping (alleen huisafval! Geen grofvuil, tuinafval, puin, batterijen, verf, asbest, glas  oud papier enz.)

 • Onder tuinafval verstaan we gras, takjes, blad, coniferen afval dus geen plastic!!

 

 • Tuinafval, het tuinafval dient u te deponeren op een door de camping beheerder aangewezen kar.Dus niet in de Container!!(graag als u uw tuinafval op de kar deponeert dan niet in vuilniszakken, de vuilniszakken meenemen of in de container werpen!!!)

 

 • Flessen,lege flessen kunt u deponeren in de daarvoor bestemde glasbak bij de ingang van de camping!! 

 

 • Oud papier, kunt u samen bundelen en dit in de grote groene zeecontainer werpen!! 

 

 • Oud ijzer, kunt u in overleg bij de camping beheerder brengen of mee naar huis te nemen en bij de gemeentelijke stort brengen!!

 

Grofvuil, dit dient u zelf af te voeren of naar uw eigen gemeentelijke stort te brengen! Het is ten strengste verboden dit achter te laten op de camping of in een container te deponeren!!!!! hier word nader toezicht op gehouden.

 

 • Samen kunnen we er voor zorgen dat de camping schoon en netjes blijft. 

 

 

 • Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de camping beheerder/ster of degene die hem vervangt!.